Vijećnik Funkcija
1. Balaž-Piri Zoltan predsjednik Vijeća
2. Csányi Zsuzsa  
3. Draganić Hajnalka  
4. Džeba Marta  
5. Guzsvány József predsjednik Odbora za vanjske odnose
6. Kalapiš Rokuš  
7. Koiss László  
8. Kovács Ferenc predsjednik Odbora za statut, normativne akte i nadzor
9. Kovács Lea  
10. Kugli Kálmán  
11. Littvay Tibor predsjednik Odbora za gospodarstvo i financije
12. Marki Antun  
13. Nagy Varjas Julianna predsjednica Odbora za vjerska pitanja i njegovanje tradicija
14. Petković Eszter  
15. Petrik József predsjednik Odbora za znanost
16. Ranogajec Ferencné  
17. Sekereš Rukavina Ana  
18. Selman Marijana zamjenica predsjednika Vijeća
19. Svaguša Katalin  
20. Szabó Margit  
21. Szirovicza Lajos predsjednik Odbora za informiranje i izdavaštvo
22. Šehtel Molnár Annamária predsjednica Odbora za odgoj, obrazovanje i mladež
23. Torma Laslo  
24. Varga Atila  
25. Varga Tibor