Horváth M. László

Društvo mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj (1996.-2016.)

Društvo mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj (DMZUH) osnovano je u Zagrebu 1996. od strane mađarskih znanstvenika, sveučilišnih profesora i onih osoba koji raspolažu akademskom titulom, kao i od mađarskih pisaca i umjetnika. Većina ovih, članovi su i Vanjskog tijela Mađarske akademije znanosti (MTA Köztestület külső tagjai).

Aktivnosti DMZUH se mogu sažeti na slijedeće: izvođenje znanstvenih projekata, izdavanje knjiga na mađarskom i hrvatskom jeziku, organiziranje konferencija, simpozija, tribina te znanstvenih i znanstveno-popularnih predavanja, povezivanje mađarskih znanstvenika u zemlji i inozemstvu itd. Naše Društvo pokrenulo je i prvu elektroničku novinu MAHO (»Mađari u Hrvatskoj«) još 1998. godine.

Izvođenje znanstvenih projekata bilo je najvažnije područje aktivnosti DMZUH. Ovi projekti bili su od interesa za mađarsku manjinu u Hrvatskoj, ali su neki bili i od međunarodnog, odnosno bilaterarnog značaja.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) financiralo je od 1997. godine pet trogodišnjih znanstvenih projekata. Naslov ovih je: 1) prof. dr. sc. Bognár András: »Značajke demografskog razvoja Mađara u RH«, 2) prof. dr. sc. Baráth Árpád: »Posljedice rata na zdravlje i socijalnu dobrobit Mađara u RH«, 3) prof. dr. sc. Gereben Ferenc i dr. sc. Horváth László: »Istraživanje identiteta pripadnika mađarske manjine u Republici Hrvatskoj«, 4) prof. dr. sc. Jadranka Damjanov: »Zrinski i Europa«, 5) prof. dr. sc. Szkála Károly: »Razvoj distributivno interaktivnog suradništva«

Mađarska akademija znanosti (MAZ), financirala je četiri znanstvena projekta: 1) prof. dr. sc. Zsiha Kálmán: »Mađarska tehnička znanost u brodogradnji na Jadranu«, 2) prof. dr. sc. Szkála Károly: »Multimedijski rječnik u Panonskom bazenu«, 3) dr. sc. Andrási Anđelka: »D_{00} propagator u Coulomb gauge-u« i 4) dr. sc. Krčmar Stjepan: »Fauna baranjskog obada (Tabanidae, Diptera) u sjeveroistočnoj Hrvatskoj«.

Europska unija financirala je projekt prof. dr. sc. Baráth Árpáda: »Skrb starijih pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskoj« kao dio trogodišnjeg projekta od PRIAEA (Policy Research Institute on Ageing&Ethnicity – London) pod nazivom The Minority Elderly Care (MEC), koji su usporedo izvodili u deset europskih država.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) od 2010 do 2012. financiralo je tri trogodišnja znanstvena projekta: 1) prof. dr. sc. Balta Ivan: »Julijanska akcija u Hrvatskoj« (koja obrađuje organiziranje obrazovanja na mađarskom jeziku na području Hrvatske), 2) prof. dr. sc. Bognár András: »Prirodni prirast mađarske manjine na području Hrvatske od 1991. do 2011.«, i 3) dr. sc. Lábadi Zsombor: »Djelatnost mađarskog izdavaštva u Hrvatskoj do 2009.« (koji je imao za cilj pripremiti cjelovitu bazu podataka o mađarskom izdavaštvu u RH).

 

Izdavaštvo našeg Društva:

DMZUH do sada je tiskalo slijedeća izdanja:

1) Mr. Gábor Zoltán: Kazivanja, Zagreb, ISBN 953-6564-00-9, Zagreb, 1998.,

2) Prof.dr. sc. Damjanov Jadranka: Hrvatska/Mađarska/Europa (dvojezično izdanje), ISBN 953-6564-03-3,, Zagreb, 2000.,

3) Prof. dr. sc. Damjanov Jadranka: Zrinski i Europa I, ISBN 953-6564-03-3, Zagreb, 2000.,

4) Prof. dr. sc. Jadranka Damjanov: Zrinski i Europa II., ISBN 953-6564-04-1, Zagreb, 2000.,

5) Dunai N. János: Megmaradni (Obstati), ISBN 953-6564-05-X, Zagreb, 2004.,

6) Prof. dr. sc. Balta Ivan: Julijanska akcija u Slavoniji. ISBN 953-6564-06-8, Zagreb, 2006.,

7) Dr. sc. Zágorec Csuka Judit:Tragom Zrinskih, 978-953-6564-08-8, Zagreb, 2009.,

8) Mr. Gábor Zoltán: Gorke uspomene, 978-953-6564-08-8, Zagreb, 2010.,

9) Dr. sc. Eliza Gerner: Tragom mojih scenskih ostvarenja, ISBN 978-953-6564-09-5, Zagreb, 2011.,

10) Prof. dr. sc. Zsiha Kálmán: Holt tengerek (Mrtva mora), ISBN 978-953-6564-10-1, Zagreb, 2012.

Neka od ovih izdanja financiralo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

U pripremi su izdanja:

11) Prof. dr. sc. Bognár András akademik i dr. sc. Horváth László: Mađarski gubici u Drugom svjetskom ratu i poslije,

12) Demografski razvoj Mađara u Hrvatskoj

13) Prof.dr.sc. Dinko Sokčević: Hrvatska od stoljeća 7-og do danas

 

Osim toga naše Društvo je surađivalo u izdavanju slijedećih knjiga:

1) Halasi-Kun György (Ed): Pollution and Water Resoureces – Columbia Univ. 1999/2000.,

2) Magyarok a világban, Kárpát-medence, (Mađari u Svijetu, Panonski bazen) Izdanje CEBA, Bp., (2000), Érintkező kultúrák, kisebbségi értékek – identitás, kultúra, kisebbség – (Kulture u doticaju, vrijednosti manjina, identitet, kultura, manjine) MTA-PAB, Pécs (2001)., Izdavač: Mađarska akademija znanosti.

 

Ostale važnije aktivnosti našeg Društva:

Član DMZUH zastupa u Vanjskom tijelu Mađarske akademije znanosti u Budapest-u mađarske znanstvenike iz Središnje Hrvatske (ranije i iz Istočne Hrvatske), kao i u Vanjskom tijelu Područnog ureda Mađarske akademije znanosti u Pécs-u. Izabrani prestavnik DMZUH zastupao je i mađarsku manjinu u Savjetu za Mađare izvan Mađarske pri Predsjedniku Vlade Republike Mađarske. Naše Društvo bilo je i suorganizator sa Mađarskom akademijom znanosti u organiziranju sastanka Vanjskog tijela Mađarske akademije znanosti u Osijeku 26. rujna 2008. Naša četiri člana dobitnici su nagrade Arany János od Mađarske akademije znanosti.

Naše Društvo pokrenulo je prvu elektroničku manjinsku novinu (još 1996) kao i sustav za informiranje pod nazivom MAHO (Mađari u Hrvatskoj). Ona je prestala sa radom zbog nedostatka financijskih sredstava.

Naše Društvo kao suorganizator, organiziralo je Prvi sastanak likovnih umjetnika iz Hrvatske i Mađarske pod nazivom: »Višestoljetne veze likovnih umjetnika Mađarske i Hrvatske«, kao i njihova veza sa europskom kulturom (1997.).

Naše Društvo je 1997. pokrenulo Mađarsku tribinu, u sklopu koje su mjesečno jedanputa držana predavanja. Ova Tribina je aktivna sve do danas u suradnji sa Mađarskom kulturnom društvom »Ady Endre« kao i uz potporu Vijeće mađarske manjine grada Zagreba.

DMZUH je organiziralo u Zagrebu (1998.) međunarodnu konferenciju pod imenom: »Mađari u Hrvatskoj jučer i danas«.

DMZUH iniciralo je pokretanje Katedre za mađarski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Osijeku 2006. Program Katedre koji je usvojen, izradili su članovi DMZUH.

Od članova DMZUH je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa imenovalo recenzente za evaluaciju Mađarskog obrazovnog programa za slijedeće predmete: zemljopis, povijest, likovni odgoj i prirodu i društvo.

DMZUH je 2005. osnovalo i svoju podružnicu u Osijeku.

Član DMZUH sudjelovao je u radu Savjeta za stipendije Mađara iz Hrvatske (Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács), gdje su podijelili stipendije po ovlaštenju Odjela za Mađare Ministarstva obrazovanja Republike Mađarske.Društvo Mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj 2015. je započeo sa inicijativom pokretanja organizirane suradnje u Panonskom bazenu na temama od vitalnog zajedničkog interesa kao što su: ekologija, energija, hrana i zdravlje. Preteći preporuke i strategiju EU i Horizon 2020, projekat KARPRO inicijativu je podržala Mađarska Akademija znanosti. Godine 2016. je održano savjetovanje u Pečuhu pod nazivom KARPRO – ciljevi i perspektive. Na savjetovanju su usvojene dugoročne programske odrednice.

Savjet za nacionalne manjine uskratio je financiranje DMZUH još 1997.Od MZOŠ naše Društvo je dobilo financiranje samo u dva navrata: 1997-2000, i 2010-2012. Zaključujemo, da značaj rada DMZUH nije dovoljno prepoznat niti od Savjeta za nacionalne manjine, a niti od strane drugih nadležnih institucija. Zbog toga je aktivnost DMZUH zadnjih godina gotovo zamrla.